Styrelse

Vallda Parks Samfällighetsförening


Styrelse april/maj 2018-april 2019

Arbetsmyror

Ordförande    Leena Lind                0739 – 769957

Sekreterare   Per-Olof Johansson 0705 – 216184

Ledamot        Staffan Örtgren         0708-173653

Ledamot        Peter Kärrdin            0761-686292

Ledamot        Gunilla Agerström    0704-601292

Suppleant      Tommy Berg            0706-728452

 

Revisor
Roy Syle

Revisor suppleant
Cajsa Andrér

 

Valberedning
Ulla Johansson                                   0704-679058

Ingrid Johansson                                0705-641455

 

Kontakt med styrelsen kan ske via vår hemsida www.valldapark.se eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda här vid Gårdshuset.


 

OBS! om något skulle vara brådskande var vänlig kontakta någon av oss per telefon.

Hälsningar styrelsen!

 

Vallda Parks Samfällighetsförening

c/o Bostadsrättsbyggarna AB

Fiskebäcks Hamn 34

426 58 Västra Frölunda.

Organisationsnummer 717907-5473