Styrelse

Vallda Parks Samfällighetsförening


Styrelse april/maj 2019-april 2020

Arbetsmyror

Ordförande    Leena Lind                0739 – 769957

Sekreterare   Per-Olof Johansson 0705 – 216184

Ledamot        Tommy Berg           0706-728452

Ledamot        Peter Kärrdin            0764-686993

Ledamot        Gunilla Agerström    0704-601292

Suppleant     Nina Gärdeklint         0701-735 093

Revisor
Roy Syle

Revisor suppleant
Cajsa Andrér

Valberedning
Ulla Johansson                                   0704-679058

Nils Askheim

Susanne Fredriksson

Kontakt med styrelsen kan ske via vår hemsida www.valldapark.se eller

lägg en lapp i styrelsens brevlåda här vid Gårdshuset.

OBS! om något skulle vara brådskande var vänlig kontakta någon av oss per telefon.

Hälsningar styrelsen!


Föreningens namn, adress och organisationsnummer är:

Vallda Parks Samfällighetsförening

c/o Bostadsrättsbyggarna AB

Fiskebäcks Hamn 34

426 58 Västra Frölunda.