Information

Vallda Park (om området, kartor, ritning hustyp)

Snöskottning
Så här ska det se ut mot gatan…

Offert utsättning tomtgränser

SkadedjursavtalSOPHANTERING

Sopkärklen är endast till för Hushållssopor! Övrigt skall slängas på återvinningsstationer och återvinningscentraler

Återvinningsstationer – tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glas.

Återvinningscentraler Kungsbacka – för grövre sopor.

Här krävs ett ÅVC-kort. Man har 7 fria besök/år. Kortet uppdateras automatiskt varje år i januari. Kortet följer med fastigheten men tappar du bort kortet får du vända dig till styrelsen i vår förening för att få ett nytt . Kostnad kr 125 (2019).Vallda Park på Facebook   

Facebook gruppen är frivillig och fristående från samfällighetens styrelse.

Den är tänkt som en kontaktgrupp för medlemmarna.