ANSLAGSTAVLA

INFORMATION

Uppdaterat: 2023-12-04

Vinterväghållning sköts i området under perioden 15 november 2023 till 14 april 2024.

Det innebär att snöplogning och halkbekämpning genomförs på våra vägar vid nederbörd då snödjup överskrider 5 cm.

Nyhetsbrev till medlemmar

Uppdaterat: 2023-12-04

Nu ska medlemsinformation för december hamnat i din brevlåda! Det publiceras även här under Medlemssidor.

Medlemsutskick

Här hittas också informationsblad om Skatteverkets beslut att samfällighetsföreningar blivit momspliktiga från 2022.

Obs! Sedan nyår har vi bytt lösenord för alla medlemssidor. Hittas senast i nyhetsbrevet för september 2023.

INFORMATION SERVITUT

Uppdaterat: 2023-10-23

Servitutsavtal avseende fiberkanalisationen

Man får inte utföra nedan nämnda åtgärder utan särskild medgivande från kommunen.

Att inom ett 1,5 meter brett område centrerat kring ledningsgravens mitt:

  1. uppföra byggnad, staket eller annan därmed jämförbar anläggning.
  2. plantera träd eller buskar.
  3. spränga, schakta eller på annat sätt ändra marknivån.
  4. vidtaga annan åtgärd som kan fördyra eller försvåra underhåll av ledningarna eller medföra skada för ledningarna.

Du hittar mer information om servitut på sidan för medlemsutskicken, senast utskickat i mars 2022.
Medlemsutskick

Årsmötesprotokollet

Uppdaterat: 2023-05-13

Årsmötesprotokollet finns nu under Medlemssidor bland tidigare årsmötesprotokoll.

Årsmöteshandlingar.

Invasiva arter

Uppdaterat: 2021-03-15
Tänk på att hålla koll på eventuella invasiva arter i området.
Mer info under
Information.

Vildsvin

Uppdaterat: 2021-02-10
Vi får titt som tätt besök av vildsvin i vårt område.  Kungsbacka kommun kan avgöra om det är aktuellt med skyddsjakt.Länk under
Information.

Kontakt

Personuppgifter behandlas enligt GDPR

Maila styrelsen via länken
styrelsen

eller via
kontaktformuläret