Frågespalt

Har du frågor till styrelsen kan du skicka in dessa viakontaktformuläret

Du kommer att få svar via mail. Din fråga och svaret kommer även att läggas ut på denna sida om det är något som är av intresse för andra medlemmar i föreningen.

Vattenmätare

Fråga: Vem ansvarar för vattenmätaren i våra stugor?

Svar: Hej! Det åligger varje fastighetsägare att se till att en fungerande vattenmätare finns i fastigheten. En rekommendation är att kontakta en VVS-företag för hjälp med eventuella problem till exempel om en platsring runt vattenmätaren har brustit och att räkneverket ligger löst ovan.  

Varje år senast den 30 juni skall vattenavläsning inlämnas till styrelsen av varje fastighetsägare.

Styrelsen för Vallda Parks Samfällighetsförening
/ Leena Lind, ordförande

Elbolag

Fråga: Vilket elbolag är aktuellt i Vallda Parks område?

Svar: Elnätsägare – finns bara en där man bor och tidigare var det Fortum som sålt till Ellevio sommaren 2015.
Elhandelsföretag – finns ju flera och det får man välja själv vilket.

Kort till återvinningscentralen

Fråga: Förlorat kort till återvinningscentraler, hur få ett nytt?

Svar: Kortet är en värdehandling kopplat till renhållningsabonnemanget som vi har i Vallda Parks Samfällighetsförening. Korten har delats ut till föreningens medlemmar och får endast användas av fastighetsägare i föreningen. Kortet hör till fastigheten och ska lämnas över till den nye fastighetsägaren vid ägarbyte.

I Kungsbacka gäller 7 fria besök per år. Ditt ÅVC-kort fungerar även i flera grannkommuner som ligger närmast. Vilka kommuner det gäller finner du på Kungsbacka kommuns hemsida www.kungsbacka.se.

Tappar du bort kortet får du vända dig till styrelsen i vår förening för att få ett nytt . Kostnad 125 kr (2019).