Information

Allmänt

Områdeskarta Vallda Park

Skadedjursavtal

Klipp häcken – Länk till Kungsbacka kommun

Håll utkik efter INVASIVA ARTER i området såsom gul skunkkalla, jättebalsamin, jätteloka och parkslide – Länk till Kungsbacka kommun.

Om du störs av vilda djur – Länk till Kungsbacka kommun

Uthyrning av stugor

Stugorna är privatägda och föreningen har inga fastigheter för uthyrning.
Det finns en allmän anslagstavla på vårt gårdshus för uppsättning av intresselapp.
Det finns också en allmän Facebook-grupp som drivs av medlemmarna, se info nedan.

Sophantering

De gröna sopkärlen är endast till för brännbart hushållsavfall som inte går att källsortera, till exempel blöjor, plåster, bomullstops, dammsugarpåsar och liknande.

Komposterbart avfall läggs i de bruna behållarna i väl förslutna papperspåsar som finns att hämta i gårdshuset.

Övrigt avfall tas till återvinningsstationer eller återvinningscentraler enligt nedan.

Återvinningsstationer för tidningar, plast, metall, kartong, batterier och glas

Återvinningscentraler Kungsbacka – för grövre sopor.

På återvinningscentralerna krävs ett ÅVC-kort som följer fastigheten. Man har 7 fria besök/år och kortet uppdateras automatiskt i januari varje år. Kostnad för ett nytt kort 125 kr (2019).

Läs här hur du ska göra om du har tappat bort kortet.Frågespalt

Vallda Park på sociala medier

Facebook-gruppen Vallda Park är en kontaktgrupp för föreningens medlemmar och är fristående från samfällighetens styrelse.

Till Facebook

Det finns även ett Instagram-konto för Vallda Park, där föreningen lägger ut bilder.

Till Instagram