Kontakt

Kontakt med styrelsen kan ske här via vår hemsida eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda vid Gårdshuset.

OBS! Om något skulle vara brådskande var vänlig kontakta någon av oss per telefon, se kontaktlista nedan.

Styrelse maj 2023 – april 2024


Ordförande
Leena Lind, 0739-769 957


Sekreterare
Jakob Lundberg, 0708 – 928 976


Kassör
Christer Lindsjö, 0769 – 363 996


Ledamot
Tommy Berg, 0706-728 452


Ledamot
Gunilla Agerström, 0704-601 292


Suppleant
Liselott Isberg, 0703 – 448 588


Revisor
Roy Syle


Revisor suppleant
Cajsa Andrér


Valberedning, sammankallande
Nils Askheim, 0708-102 500


Valberedning
Elisabeth Bergwall

Postadress

Vallda Parks Samfällighetsförening
c/o Bostadsrättsbyggarna AB
Sockerbruksvägen 3
274 50 Skivarp