Kontakt

Kontakt med styrelsen kan ske via vår hemsida eller en lapp i styrelsens brevlåda vid Gårdshuset.

OBS! om något skulle vara brådskande var vänlig kontakta någon av oss per telefon.

Vallda Parks Samfällighetsförening
c/o Bostadsrättsbyggarna AB
Fiskebäcks Hamn 34
426 58 Västra Frölunda.

Styrelse maj 2020 – april 2021

Ordförande
Leena Lind, 0739-769 957


Sekreterare
Maria Guzman, 0737-238417


Ledamot
Tommy Berg, 0706-728 452


Ledamot
Carina Frykstedt, 0705-563 039


Ledamot
Gunilla Agerström, 0704-601 292

Suppleant
Roger Anderson


Revisor
Roy Syle


Revisor suppleant
Cajsa Andrér


Valberedning, sammankallande
Nils Askheim, 0708-102 500


Valberedning