Stadgar

Stadgeändring från 2014-08-27 § 13 Föreningsstämma har fått nr 13 A. Nytt: § 13 B Samfällighetsavgift, vattenförbrukning, dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Stadegändring 2014-08-27

 

Registerutdrag – Lantmäteriet

 

Stadgar från 2004-10-07 inkl. stadgeändring från 2009-07-01 avser § 5 ”motioner” ändring styrelsen tillhanda senast 31/12.

§§§  Stadgar

– för Vallda park samfällighetsförening.