ANSLAGSTAVLA

Kommande städdag

Datum: 2021-04-19

Nästa städdag genomförs som planerat lördag 8 maj 2021 kl 10-12. Pågående pandemi och bestämmelser om sammankomster med max 8 personer gör dock att vi tvingas hoppa över sedvanlig fika efteråt. Var och en får dessutom ta eget ansvar genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om man uppvisar symptom samt inte samlas i arbetsgrupper om fler än 8 personer.

Årsstämma

Datum: 2021-03-16

Årsstämman för 2021 är framflyttad till början av sommaren på grund av pågående pandemi. Mer information kommer under april.

Nyhetsbrev till medlemmar

Datum: 2021-03-15

Nu finns ett nytt nyhetsbrev för februari/mars publicerat under Medlemssidor under Medlemsutskick.

Invasiva arter

Datum: 2021-03-15

Tänk på att hålla koll på eventuella invasiva arter i området. Mer info under Information.

Sophantering

Datum: 2021-02-28

Nu närmar sig den varmare säsongen som ofta innebär problem med fluglarver på våra kompostkärl inne i gårdshuset. Tänk på att vara extra noga med att försluta de bruna påsarna så att flugorna inte kommer åt att lägga sina ägg!

Mer info om sophantering under rubriken Information.

Vildsvin

Datum: 2021-02-10

Vi får titt som tätt besök av vildsvin i vårt område.  Kungsbacka kommun kan avgöra om det är aktuellt med skyddsjakt. Länk under Information.

Kontakt

Maila styrelsen via länkenstyrelsen

eller viakontaktformuläret