ANSLAGSTAVLA

Information till medlemmarna

Datum: november 2020

Vildsvin

För råd och info om hur motiverat det kan vara med skyddsjakt

Ring Kungsbacka kommun tel:0300-83 40 00

Eller maila:info@kungsbacka.se

Sophantering

Sopkärlen är endast för hushållssopor!

Återvinningsstationer för tidningar, plast, metall, kartong och glas finns här:

  • Vallda, Furulidsvägen, skolan
  • Vallda Heberg
  • Vallda sporthallen

Återvinningscentraler för grövre sopor

Här krävs ett ett ÅVC-kort. Man har 7 fria besök/år. Kortet uppdateras automatiskt varje år i januari.

Borttappat återvinningskort

Läs här hur du skall göra.Frågespalt

Information angående elbolag och vattenmätare finner du även under flikenFrågespalt

Uthyrning av stugor

Stugorna är privatägda och föreningen har inga fastigheter för uthyrning.
Det finns en allmän anslagstavla på vårt Gårdshus för uppsättning av intresse lapp.
En allmän Facebook grupp: Vallda Park finns men är inte knyten till föreningen.

Kontakt

Maila styrelsen via länkenstyrelsen

eller viakontaktformuläret